Skip to main content
Priodasau

Priodasau

Mae croeso cynnes iawn yn aros amdanoch yn Nhŷ Bryngarw

Gynt yn ffermdy o’r 15fed ganrif, mae Tŷ Bryngarw wedi cadw ei swyn hanesyddol drwy gydol ei weddnewidiad yn lleoliad crand a chain, lle mae ansawdd eithriadol a soffistigeiddrwydd steilus yn sicr. 

Mae ein tîm hynod brofiadol yn angerddol ynglŷn â darparu’r priodasau gorau posibl a bydd yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar eich diwrnod mawr.  

Gweld ein Cyfraddau Priodas

back-drop.jpg

Cefnlen berffaith

Gofalir am Dŷ Bryngarw gan elusen gofrestredig, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy’n gweithio’n galed i warchod a hybu’r fioamrywiaeth o amgylch ein lleoliad. Mae’r cyffiniau’n darparu cefnlen berffaith i’ch dathliadau i dynnu lluniau i’w trysori am flynyddoedd lawer. 

/
 • slider-1.jpg

  LLEIHAU EIN HÔL TROED CARBON

  Lleoliad priodas cynaliadwy

  Rydym wedi ymrwymo i fod yn lleoliad priodasau gwirioneddol gynaliadwy. Rydym yn ymroi i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a lleihau ein hôl troed carbon ym mhob dim rydym yn ei wneud, o weithio gyda chyflenwyr sy’n rhannu ein hethos i wneud y defnydd gorau o gynnyrch lleol a bod yn fwy cynhwysol yn ein bwydlenni.

  Darllenwch ein blog ar gynaliadwyedd.
 • trust.jpg

  Cefnlen berffaith

  Priodasau cymdeithasol ymwybodol

  Gofalir am Dŷ Bryngarw gan elusen gofrestredig, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy’n gweithio’n galed i warchod a hybu’r fioamrywiaeth o amgylch ein lleoliad. Mae’r cyffiniau’n darparu cefnlen berffaith i’ch dathliadau i dynnu lluniau i’w trysori am flynyddoedd lawer. 

Image.jpeg

Rhagori ar ddisgwyliadau

Eich diwrnod priodas chi ydyw a’n blaenoriaeth ni yw rhagori ar eich holl ddisgwyliadau. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddarparu’r manylion a fydd yn gwneud eich dathliad yn ystyrlon ac yn gofiadwy. 

Ymholwch

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×