Skip to main content

Cinio Dydd Sul

Ymunwch â ni yn Nhŷ Bryngarw am Ginio Dydd Sul dau neu dri cwrs blasus, wedi ei weini yn ein ystafell haul hyfryd â golygfeydd dros y lawnt, neu yn ein marquee gyda golygfeydd o’n coetir a’r tir o gwmpas. 

Oedolion: I ddechrau £6 | Prif gwrs £17 | Pwdin £6 | Ar yr ochr i’w rhannu £5
Plant: I ddechrau £4 | Prif gwrs £8 | Pwdin £4

Oedolion

Dechreuwyr

Madarch Portobello Wedi'i Bobi Yn Y Ffwrn

Madarch gwyllt wedi’i ffrio’n ysgafn, ffacbys, sbigoglys a garlleg wedi'i orchuddio â briwsion perlysiau a'i weini gyda salad perlysiau bach. (VE) (GF) (DF) (NF)

Terîn Cyw Iâr a Chnau Cyll

Confit brest cyw iâr, tomatos bach wedi'u rhostio, berwr, siytni afal Cymreig, crostini garlleg a pherlysiau. (DF)

Pâté Macrell Mwg

Darnau bach o facrell, crème fraiche dil, ciwcymbr, berwr, wedi’i weini gyda chraceri lavosh hadau ffenigl.

Mains

All mains served with vegetables of the season and a choice of roast potato, fondant potato, crushed potato cake or creamed potato.

Cig Eidion Wedi'i Rostio o Fferm Rosedew

Pwdin Efrog a saws gwin coch cyfoethog. Gweinir y gyda llysiau gwyrdd tymhorol, moron treftadaeth bach, tatws wedi’u rhostio a phannas gyda sglein mêl Bryngarw.

Brest Cyw Iâr Wedi'i Serio Mewm Padell

Wedi'i stwffio â chig selsig a saets, ei lapio mewn bacwn, gyda phwdin Efrog a saws saets ysgafn. Gweinir y gyda llysiau gwyrdd tymhorol, moron treftadaeth bach, tatws wedi’u rhostio a phannas gyda sglein mêl Bryngarw.

Corbwmpen Wedi'i Bobi

Wedi'i stwffio â ffacbys, sbigoglys, winwns coch, a phupur coch, gyda chaws figan a briwsion perlysiau, a'i weini gyda saws tomato a phupur coch. Gweinir y gyda llysiau gwyrdd tymhorol, moron treftadaeth bach, tatws wedi’u rhostio a phannas gyda sglein mêl Bryngarw. (V) (VE) (GF) (NF)

Desert

Tarten Triliwnydd

Crwst siocled gyda haen o saws taffi, â ganache siocled ar ei ben, wedi'i weini gyda sorbet siampên. (V) (VE) (GF) (DF)

Crymbl Afal

Crymbl afal ffres gyda granola a gel afal wedi’i weini gyda hufen iâ ffa fanila.

Teisen Gaws Lemwn a Llus Cartref

Meringue wedi'i falu, gel llus, pensil siocled wedi'i weini gyda sorbet lemwn.

Ar yr Ochr i'w Rhannu

Blodfresych mewn Saws Caws gyda Cheddar Aeddfed Cymreig ar ei ben

£5

Selsig Chipolata Cymreig wedi'u lapio mewn Bacwn Brith

£5

Blant

I Ddechrau

Kofta Cig Oen Cymru a dip Iogwrt a chiwcymbr

(GF)

Dewis o ffyn llysiau, ffyn bara a dipiau

(VE)

Cawl tomato a chrwtonau

(VE) (GF) (DF)

Prif Gwrs

Cig Eidion Wedi'i Rostio o Fferm Rosedew

Gyda dewis o datws rhost neu datws stwnsh â hufen. A llysiau'r tymor a phwdin Swydd Efrog.

Brest cyw iâr wedi’i serio mewn padell

Gyda dewis o datws rhost neu datws stwnsh â hufen. A llysiau'r tymor a phwdin Swydd Efrog.

Pasta Penne Tomato

Gyda dewis o datws rhost neu datws stwnsh â hufen. A llysiau'r tymor a phwdin Swydd Efrog. (VE)

Pwdin

Hufen ia mefus neu siocled gyda hufen wedi’i chwipio, Flake a melysion bob lliw

Browni siocled gyda hufen ia

Sgiwerau ffrwythau, s’mores wedi’u tostio, saws dipio siocled a iogwrt fanila

(GF)

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×